TEREDOLITES,
UN FÒSSIL DIFERENT

Els icnofòssils són els productes de l'activitat biològica dels organismes del passat i ens proporcionen una evidència indirecta de la seua existència. A la comarca d'Els Ports podem trobar exemplars de diferents icnogèneres al registre paleontològic. Un d'aquests fòssils que té una rellevància especial és l'icnogènere Teredolites.

La presència de Teredolites Leymerie, 1842 a la Formació Argiles de Morella ha estat descrita en diversos jaciments, concretament les icnoespècies T. longissimus i T. clavatus. Aquesta última també s'ha trobat al jaciment ANA de Cinctorres. En aquest cas els fòssils són els reompliments de les cavitats deixades a la fusta per mol·luscs perforants. Es a dir, el que trobem es el resultat de l'acció de bivalves que perforaven troncs de fusta per viure i alimentar-se. Aixi doncs al jaciment ANA hem trobat restes de troncs colonitzats per aquests animals, on podem veure les perforacions reomplides per mineralitzacions que van quedar buides després de la mort dels bivalves. Els animals que van originar aquests icnofòssils tenien una fase larvària que aniria per l'aigua fins que es fixara a un tronc. Després l'animal aniria creixent a mida que perforaria la fusta. Després de la seva mort el forat en forma de llàgrima s'ompliria per donar lloc al fòssil que avui veiem.

Aquest icnofòssil és important perquè dóna informació de l'ambient on va viure. Aixi, en molts casos la troballa d'alguna de les dues icnoespècies citades representa la primera evidència de la instal·lació d'un ambient marí en les parts transgressives de les seccions estratigràfiques. De fet, la presència de T. clavatus és habitual en gresos de platja o en ambients litorals de zones deltaiques. En el registre sedimentari, alguns autors han relacionat l'acumulació de troncs perforats en ambients marins amb un ascens del nivell del mar.

La presència d'aquest fòssil en ANA ha permès identificar que el jaciment es va formar en un ambient poc profund dintre d'un estuari (fàcies marines), durant una transgressió marina.

Tornar