DINORUTA

MUSEU FAIXA
Mostra el procés d'elaboració de...
MUSEU DINOMARIA
La col·lecció..
Ermita Sant Luís
Els seus orígens...
AJUNTAMENT
negut popularment ...
Dino-Rutes
Des de que al 2002 un grup de geòlegs...
Els dinosaures
i la Formació Argiles de Morella
El Cretaci
a la comarca
d'Els Ports...
La flora
del Cretaci
Inferior
La Formació
Calcàries i Margues ...
La Formació Argiles
de Morella
Les roques
sedimentaries
més...
Les estructures
sedimentàries
On
trobem
dinosaures?
El jaciment
ANA de
Cinctorres
Com es formen
els fòssils?
Els fòssils
del jaciment
ANA
Els
dinosaures
del jaciment ANA
L'excavació
d'un
jaciment
Tafonomia
del jaciment
ANA
La Formació
Calcàries
i Margues de Xert
La Formació
Margues
del Forcall
Els invertebrats.
Fòssils comuns
Els
icnofòssils
fòssils indirectes
Teredolites,
un fòssil
diferent
Trans-
gressions
i regressions

MÉS

Les "Dino-Rutes"son un oferta turística que utilitza les noves tecnologies de la informació i comunicació, i que mitjançant codis QR, geoposicionament, material audiovisual i multimèdia, permet l'accés a la informació sobre els recursos de Dinomania.

Els visitants poden realitzar rutes a peu seguint el diferents panells colocats al llarg de les rutes. Alhora amb l'ús de mòbils o tauletes i a través d'una aplicació (Cinctorres Dinomania) o de la web www.cinctorresdinomania.es, els turistes tenen accés a una sèrie d'informació que els permet conèixer molts detalls de la Geologia i la Paleontologia de Cinctorres Dinomania.

Aquesta visita es complementa amb informació d'interés sobre la localitat.