ELS ICNOFÒSSILS

Diem fòssils directes a aquells que fossilitzen una part de l'organisme, com els ossos o les dents, i ens proporcionen una evidència directa de l'organisme que va produir el fòssil.

Els fòssils indirectes són els productes de l'activitat biològica dels organismes del passat i ens proporcionen una evidència indirecta de la seua existència. Els fòssils indirectes, també denominats traces fòssils o icnofòssils, engloben un ampli conjunt d'evidències fòssils. Així podem diferenciar entre restes no corporals com closques d'ou, nius, impressions de pell, pellets fecals, copròlits o egagròpiles. O, estructures de bioturbació, com són les petjades de desplaçament d'invertebrats o vertebrats i les marques d'alimentació, fugida, repòs, rebliment de caus o marques de perforació produïdes per arrels de plantes. També s'inclouen les estructures de bioerosió produïdes per la destrucció de substrats consolidats, com són els orificis i perforacions provocades per organismes tant en el substrat rocós com a substrats orgànics (petxines, ossos, vegetals, etc.).

De vegades al camp trobem fossilitzats els forats o túnels excavat a terra per un animal per crear un espai adequat per a l'habitació (cau), refugi temporal, o com un subproducte de la locomoció. Aquestes estructures es denominen Burrows i proporcionen una forma de refugi contra la depredació i l'exposició als elements, de manera que diferents tipus d'animals utilitzen aquests forats i galeries. Per tant podem trobar Burrows fòssils en una àmplia varietat de substrats, i poden variar en la seva complexitat des d'un simple tub d'uns pocs centímetres de llarg a una complexa xarxa d'interconnexió de túnels i cambres de centenars de metres de longitud total.

A la comarca d'Els Ports podem trobar burrows que pertanyen a l'icnogènere Thalassinoides, Ehrenberg, 1944, que es tracta d'una estructura de bioturbació en forma de conducte cilíndric de parets llises, sovint bifurcat en forma de T o de Y, que poden presentar eixamplaments de forma bulbosa, i que s'interpreta com a una cavitat d'habitació-alimentació d'un crustaci.

Tornar