ELS DINOSAURES I LA
FORMACIÓ ARGILES
DE MORELLA

Per tal de saber on hem de buscar dinosaures hem de conèixer molt bé la Geologia de la zona i el seu registre estratigràfic. El registre estratigràfic són les roques sedimentàries, els estrats i les nombroses marques contingudes en ells, que s'anomenen estructures sedimentàries.

Els fòssils també són components d'aquest registre. Cal considerar, a més, que hi ha un registre tectònic, que explica com s'han deformat les roques que contenen els fòssils. Els estudis que analitzen aquests aspectes formen part de diverses disciplines geològiques. La Geologia ajuda a conèixer com era el paisatge a la zona on van viure els dinosaures i tots els canvis que han ocorregut en el temps fins que trobem els seus fòssils avui en dia. La Paleontologia tracta d'explicar com eren els dinosaures com a éssers vius, les seves relacions amb altres organismes contemporanis i amb l'ambient al llarg del temps.

El registre estratigràfic de la zona d'Els Ports ens diu que la major part dels fòssils de dinosaures, no tots, es troben associats a un tram de materials format en un determinat interval de temps i en una àrea concreta. Aquest tram és el que es coneix com a "Formació Argiles de Morella", que és una unitat de roques sedimentàries, composta per argiles vermelles, limolites, gresos i conglomerats. El moment en què va ser dipositada és el Barremià superior, una de les unitats de l'agenda geològica, en la qual considerem alhora el temps, els materials formats i els processos geològics que van tenir lloc. El Barremià superior pertany al Cretaci i l'interval de temps que representa la Formació Argiles de Morella està entre fa 124 i 125 Ma (milions d'anys). L'àrea on es va dipositar aquesta formació és una petita part de l'extensió d'una conca sedimentària anomenada "Conca del Maestrat", situada al nord de Castelló, al sud-est de Terol i el sud de Tarragona.

Tornar