LA FORMACIÓ CALCÀRIES
I MARGUES DE XERT

Per sobre de la Formació Argiles de Morella trobem aquesta formació que pot arribar a assolir els 300 metres de gruix, i que en alguns llocs poden donar relleus calcaris importants.

Es caracteritza per estar formada per margues i calcàries de color beix crema amb abundants microfòssils de foraminífers aglutinats i porcellanats.

A més solen contenir altres invertebrats fòssils més grans com equínids, briozous i bivalves. Aquests materials van ser dipositats en un ambient de plataforma carbonàtica soma. L'edat d'aquesta formació és Barremià superior.

Tornar