LA FORMACIÓ
ARGILES DE MORELLA

Aquesta Formació té un gruix màxim de 125 metres i és d'edat Barremiana superior. Està formada per argiles vermelles, gresos, conglomerats, margues verdes i calcàries.

La majoria dels dipòsits d'aquesta unitat estan constituïts per materials continentals (argiles vermelles) amb intercalacions de margues verdes, formant cicles marins (margues) i materials continentals (argiles vermelles). Els gresos són presents en grans cossos canaliformes o en unitats lateralment extenses. Els segons estan adaptats a superfícies d'erosió. Els canals poden arribar a tenir 700 metres en secció transversal i fins a 25 metres de profunditat. En ells, a més dels gresos, hi ha conglomerats, margues verdes i carbonats amb fauna marina (foraminífers, ostreids i equinoïdeus) i restes de troncs amb perforacions de bivalves marins (Teredolites). Localment els canals inclouen fàcies laminades molt fines, amb alternances de llims i argiles de color gris fosc, riques en matèria orgànica i sense rastres de bioturbació.

És en aquests materials on trobem molts dels jaciments de dinosaures i altres vertebrats mesozoics de la comarca de Els Ports, tant jaciments d'ossos com de petjades.

En aquesta parada pots veure les margues verdes, les argiles vermelles i els gresos, i si et fixes bé igual pots trobar alguna resta de dinosaure.

Tornar