L’EXCAVACIÓ
D’UN JACIMENT

A partir dels resultats de les prospeccions paleontològiques es selecciona aquell punt que es consideri millor per a dur a terme una excavació.

Un cop demanats i concedits els permisos que autoritzen a fer una intervenció paleontològica, es procedeix a planificar la intervenció que es desenvoluparà en el jaciment. La programació ha de preveure els dies que durarà la campanya d'excavació, el nombre de paleontòlegs necessaris, així com el material per realitzar l'excavació.

Un cop tenim tot enllestit podem començar. El primer que es fa es retirar el sediment i el geotèxtil que cobreix l'estrat fossilífer. Seguidament anem rebaixant amb pics la part de sediment estèril que no conté fòssils. Un cop hem arribat a la part on hi són els ossos, anirem excavant amb molta cura per tal de no danyar-los. Amb pinzells i punxons rebaixarem el sediment fins que el fòssil quedi al descobert sobre un del seus costats. Al quedar al descobert els ossos queden exposats als agents externs per això cal protegir-los. Açò es fa aplicant un consolidant liquid amb l'ajut de xeringues. Quan la peça ja està perfilada i consolidada, abans d'extreure-la cal prendre totes les dades de la mateixa. Es prenen dades tafonòmiques, es situen en una quadricula, es siglen, es dibuixen i es fotografien. Quan s'ha anotat tot, ja es pot treure la peça. Per a protegir-la i que arribe en condicions al laboratori si la peça es delicada s'engassa. Es tallen gases que amb l'ajut d'adhesius s'apliquen sobre els ossos. Quan la peça està llesta prepararem un embolcall rígid. Aquest pot fer-se de dues formes, amb guix i espart o amb escuma de poliuretà. Ara ja podem treure la peça del jaciment. La siglarem i la durem al museu. Aquest processos es repeteixen en totes i cadascuna de les peces.

Quan finalitza un campanya d'excavacions taparem el jaciment amb un geotèxtil i sediment estèril i aquest quedarà protegit fins una nova excavació.

Tornar