LA FLORA DEL
CRETACI INFERIOR

Els fòssils de vegetals trobats en la Formació Argiles de Morella també són abundants i s'han estudiats troncs, fulles, pol·len i espores.

El coneixement d'aquestes troballes ha permès saber com era la flora del Cretaci Inferior, així com el tipus de vegetació que va existir juntament amb els dinosaures. En aquesta formació destaca l'abundància de microfòssils (teixits vegetals, pol·len i espores) i macrofòssils vegetals, constituïts principalment per cutícules de coníferes (Frenelopsis ugnaensis), falgueres (Cladophlebis browniana) i troncs carbonitzats. Un estudi recent ha permès identificar 34 morfogèneres diferents i 45 morfoespècies de pol·len i espores, on es desprèn que el grup dominant de plantes va ser el de les coníferes de la família Cheirolepidiaceae. Els representants d'aquesta família formarien boscos dominats per aquestes coníferes, de les que s'ha trobat abundant pol·len de l'espècie Classopollis classoides. També varen ser abundants les falgueres (pteridófites) de la família de les esquizeàcies. Científicament es significatiu la presencia de diverses angiospermes, que és en aquesta edat quan comencen a diversificar-se.

Tornar