LES ESTRUCTURES
SEDIMENTÀRIES

Les estructures sedimentàries són les formes internes preservades en els materials que componen els estrats de les roques sedimentàries.

Es poden generar per processos sedimentaris, com per exemple, el corrent d'un riu o les onades en trencar a la platja; o bé per processos d'activitat biològica, com les galeries excavades a la terra pels cucs.

Aquestes estructures es formen en el mateix lloc on s'han trobat, a diferència dels fòssils que poden haver estat transportats. Per això poden aportar-nos informació sobre els ambients del passat.

En els gresos d'aquest aflorament pots veure petites ondulacions fossilitzades a la roca. Es tracta de ripples, que son estructures primàries sindeposicionals (es a dir, formades conjuntament amb la deposició) a la interfície d’un material granular no consolidat (sorra, greda, neu, llim, etc.) per l'acció d'un fluid, com pot ser l’aigua o l’aire. Si es van formar pel moviment de l'aire o l'aigua en una direcció essencialment, la seva forma és asimètrica. Es coneixen doncs com a ripples de corrent i tindran costats més costeruts en la direcció de descens del corrent i pendents més graduals al costat de corrent ascendent. Els ripples produïts per un corrent que flueix a través d'un canal de gres o pel vent que bufa sobre una duna de sorra són dos exemples comuns de ripples de corrent. Quan es presenten a la roca, es poden utilitzar per determinar la direcció del moviment d'antigues corrents d'aigua o de vent.

Hi ha altres ripples que tenen forma simètrica o lleugerament asimètrica i es denominen ripples d'oscil·lació o d’onatge. Són conseqüència del moviment cap endavant i cap enrere de les ones superficials en un ambient som pròxim a la costa.

L'estudi d'aquestes estructures sedimentàries ens ha permès saber que la major part del gresos de la Formació Morella va ser dipositats en ambients costaners de platja.

Tornar