ON TROBEM DINOSAURES?

Actualment trobem jaciments de dinosaures en diferents ambients sedimentaris, que són aquells ambients en els quals es van dipositar els sediments que eren transportats fins a la conca.

A la Formació Argiles de Morella els dinosaures van haver d'habitar la plana deltaica. Hem trobat les seves empremtes en dipòsits de platja formats durant els períodes de clima tropical i també a l'interior de les lleres dels rius encaixats durant les etapes de descens del nivell del mar i clima mediterrani. Per raons de la dinàmica geològica al delta, les restes òssies es troben preferentment en dipòsits de platges i estuaris formats durant l'ascens del nivell del mar en èpoques de clima tropical.

En l'actualitat es coneixen nombrosos jaciments, no només a la capital de la comarca, Morella, sinó també en poblacions veïnes com Cinctorres, Forcall, Todolella, Portell o La Mata.

A la conca del Maestrat el registre de dinosaures acaba quan la tectònica accelera l'enfonsament del fons de la conca i el mar l'envaeix les terres emergides, formant-se gruixos de carbonats orgànics en un ambient tropical i de major profunditat.

No obstant això, el registre a Ibèria, que és l'illa en el marge oriental de la qual va estar situada la conca del Maestrat, es perllonga més enllà del Barremià superior.

Tornar