ELS INVERTEBRATS

Sota el terme d’ "in-vertebrats" s'agrupen aquells animals que manquen de columna vertebral i d'esquelet ossi.

A continuació es citen els fílums d'invertebrats fòssils més comuns:
- Fílum Archaeocyatha (Arqueociats)
- Fílum Arthropoda (Artròpodes)
- Fílum Brachiopoda (Braquiòpodes)
- Fílum Bryozoa (Briozous)
- Fílum Cnidaria (Cnidaris)
- Fílum Echinodermata (Equinoderms)
- Fílum Mollusca (Mol·luscs)
- Fílum Porifera (Esponges)
- Subfílum Foraminifera (Foraminífers)

La comarca d'Els Ports no sols és famosa per la troballa de dinosaures, sinó que dintre del món de la Paleontologia també es coneguda perquè en ella s'han descrit per primera vegada per a la ciència fòssils d'invertebrats. Aixi per exemple tenim a Cinctorres l'espècie Pygorhynchus royoi (Lambert, 1935), que es un equinoïdeu (eriçó de mar) que va ser trobat pel mestre Ismael Santapau Chiveli i estudiat pel jutge i paleontòleg francés Jules Matthieu Lambert, qui dedicà l'espècie al seu col·lega castellonenc José Royo i Gómez, qui li havia enviat els exemplars per a l'estudi. Aquest fòssil ha estat trobat a la Formació Calcàries i Margues de les Artoles i és d'edat Barremiana, amb uns 128 milions d'anys.

Però Ismael Santapau va enviar més exemplars al "Museo Nacional de Ciencias Naturales", i entre aquests fòssils hi havia també una nova espècie cinctorrana. Es tracta d'un gasteròpode, un cargol, que no obstant la seva importància va romandre desconegut uns quants anys en el museu. Va ser en motiu de la revisió i ordenació de la "Sala de Paleontología" del MNCN quan la catedràtica del Departament de Geologia de la Universitat Complutense de Madrid, i especialista en Palinologia i Paleobotànica, Josefa Menéndez Amor es va fixar en aquest fòssil que estava determinat com a Purpuroidea sp. nov. Aprofitant un volum extraordinari de la "Real Sociedad Española de Historia Natural" l'any 1954, Josefa va publicar la nova espècie de gasteròpode com Purpuroidea pachecoi Menéndez Amor, 1954, dedicant-li l'espècie al geòleg Eduardo Hernández-Pacheco. Aquests invertebrats doncs, són especials per a Cinctorres.

Tornar