COM ES FORMEN
ELS FÒSSILS?

Els processos fisicoquímics que intervenen en la transformació de les entitats biològiques i les transformen en fòssils són complexos i del seu estudi s'encarrega la Tafonomia. Encara que la successió de reaccions que condueixen a la fossilització són múltiples i diverses, podem afirmar que el procés que provoca la fossilització d'un teixit ossi és, bastant diferent del que es necessita per a la conservació d'una petjada.

Com fossilitza un os?. Quan un animal mor, s'inicia de manera natural un procés de descomposició. Les parts toves com òrgans, teixits, músculs, etc. es mantenen unides durant un cert temps, fins que la descomposició les destrueix i les restes esquelètiques queden desarticulades. En aquest punt ens podem trobar que, si l'animal no és enterrat ràpidament, les seves restes poden no arribar a fossilitzar, ja que pot ser que siguin destruïts o bé que puguin patir l'acció d'animals carronyers que dispersin, trenquin i ingereixin els ossos, fent desaparèixer d'aquesta manera els elements esquelètics de l'animal mort. Encara que hi ha algunes excepcions, com a norma general les entitats biològiques tindran un potencial més elevat de fossilitzar en ambients on els sediments les cobreixin ràpidament. En els sediments que contenen els ossos, una vegada aquests queden enterrats, es produeixen una sèrie de processos físics, com ara la compactació pel pes dels sediments o bé processos químics que portaran a la substitució dels elements moleculars orgànics del teixit ossi per elements minerals inorgànics. Finalment, el fòssil conservat haurà de romandre a l'espera que l'erosió el faci aflorar a la superfície i que aquest sigui descobert per algun paleontòleg.

Tornar